vlada hbžMinistarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije  objavljuje Treći Javni poziv za izbor i imenovanje članova i zamjenike članova Stegovnog/Disciplinskog vijeća Vlade Hercegbosanske županije.

Treći Javni poziv možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.