Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac primio je danas u radnu posjetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Svetozara Pudarića i njegova savjetnika Zorana Cvetkovića.

Sastanku su prisustvovali i Nijaz Golub – općinski vijećnik u općini Livno, Kruno Vrdoljak – zastupnik u Domu Naroda, te Tiho Mioč iz Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Tema razgovora je bila uključivanje Hercegbosanske županije u UNDP projekt toplifikacije javnih objekata u općinama naše županije.

Naime, riječ je o projektu kojim bi se pokrenulo niz aktivnosti na iznalaženju rješavanja problema toplifikacije javnih objekata u općinama Hercegbosanske županije, koji obuhvaćaju promjene sistema grijanja s neobnovljivih i drugih na obnovljive izvore, kao i promjena postojećih sistema javne rasvjete energetski efikasnijim sistemima.

UNDP će u suradnji s općinama Hercegbosanske županije, županijom i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine do kraja godine izraditi studija opravdanosti prelaska s neobnovljivih na obnovljive izvore, za koju postoje pretpostavke da bi se došlo do otvaranja dvadesetak radnih.

Ukoliko se pokaže opravdanost studije utrošak financijskih sredstava bi se smanjio i do 40 %, a energente bi koristili isključivo s područja Hercegbosanske županije.