20Proteklog tjedna u četvrtak i petak, 26. i 27. siječnja 2017. godine, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, zajedno je sa savjetnicima i službenicima u Vladi te predstavnikom Vanjskopolitičke inicijative BiH, Igorom Kosićem i vanjskom konzultanticom VPI-a, Ivanom Laginjom boravio u službenoj studijskoj posjeti Zadarskoj županiji.

Tijekom studijskog putovanja izaslanstvo Vlade Hercegbosanske županije održalo je sastanak sa županom Zadarske županije, Stipom Zrilićem, pročelnikom Upravnog odjela za razvoj i EU procese, Davorom Lonićem, pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu, Danielom Segarićem te pročelnikom Upravnog odjela za more i turizam, Krešimirom Laštrom.

Sastanak u sklopu navedene posjete održan je s ciljem upoznavanja s djelovanjem Županije i njenim Upravnim odjelima kao i djelovanjem Agencije za razvoj Zadarske županije -Zadra i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA-a, te procesu planiranja i priprema pripreme projekata za EU fondove i korištenje sredstava međunarodnih organizacija u tom procesu.

Održani su i sastanci sa zamjenicom ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije –ZADRA NOVA, Maricom Babić i suradnicima, kako i sastanak s ravnateljem i suradnicima Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA-a, Vladom Kovačevićem. U gradu Zadru održan je također sastanak s Šimom Erlićem pročelnikom Upravnog odjela za EU fondove. Održani su radni sastanci i u Solarnom edukacijskom centru kao i i EU Info centaru.

Izaslanstvo Vlade Hercegbosanske županije tijekom svih održanih sastanaka u sklopu posjeta Zadarskoj županiji iskoristilo je za jačanje prijateljskih odnosa s institucijama, s kojima planira surađivati obzirom da se radi o susjednim županijama koje dijele državnu granicu, a prepoznali su zajedničke teme od interesa.

Studijska posjeta organizirana je u okviru provedbe projekta “Podrška procesu europskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“  kojeg provode PAI – Public Administration International iz Londona i Vanjsko politička inicijativa BH. Provedbu projekta financira Good Governance Fund (GGF), fond Vlade Velike Britanije u suradnji s Veleposlanstvom Velike Britanije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također je, u sklopu programa studijske posjete u pratnji ravnatelja Danijela Katičina upriličen obilazak Parka prirode Vransko jezero tijekom kojeg se razgovaralo o povijesti osnivanja PP Vransko jezero, ulozi Parka u razvoju zajednice kako i o značaju uključivanja u Ramsarska područja.

Upriličen je i posjet i obilazak poljoprivredne zadruge „Maslina i vino“ u Polači tijekom kojeg je pokretač zadruge Radoslav Bobanović  upoznao predstavnike Vlade s pokretanjem projekta, korištenjem EU i ostalih fondova.   Predstavljen je rad prvog osnovanog LAG-a u Dalmaciji LAG-a Laura sa sjedištem u Biogradu te njihova iskustava na prijavi projekata u oblasti ruralnog razvoja.

FOTOGALERIJA