zgrada vladeVlada Hercegbosanske županije je na ovogodišnjoj pretposljednjoj sjednici održanoj 16. prosinca 2015.godine prihvatila Prednacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016. – 2020. godina i uputila je u formi Nacrta  u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Strategija razvoja predstavlja ključni strateško-planski dokument koji treba aktivirati sredstva za razvoj županije na točno određene aktivnosti koje su prepoznate kao ključne. Strategija obuhvaća gospodarski  i društveni aspekt, ali i poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša. Rađena je po standardiziranoj metodologiji planiranja na lokalnoj razini (MiPRO) i u skladu je sa strategijama viših razina vlasti u BiH, ali i sa Strategijom Europske Unije (EUROPA 2020).
Ova Strategija uspostavlja osnovu za praćenje napretka i izvršenja pojedinih ciljeva, te potiče na međusektorski pristup svih županijskih ministarstava i uprava.

Ona sadrži i listu prioritetnih mjera za svaki sektor, a provođenjem ovih mjera i njihovih projekata doprinijeti će se postizanju strateških ciljeva.

Operativno-financijski okvir za provođenje Strategije usklađen je sa Proračunom Vlade Hercegbosanske županije i dostupnim vanjskim izvorima financiranja. Ukupan predviđeni iznos za realizaciju Strategije razvoja  je 63.8 milijuna KM za petogodišnje razdoblje što u prosjeku iznosi oko 12.5 milijuna godišnje ili oko 18% godišnjeg proračuna.