Vlada Hercegbosanske županije dobila je i službeno izvješće Ureda za reviziju institucija u FBiH o financijskom poslovanju Proračuna za 2010. godinu. Nakon nacrta koje je na adresu Vlade upućen krajem srpnja ove godine i nedavno pristiglo službeno izvješće potvrdilo je pozitivno poslovanje Proračuna Hercegbosanske županije.

Izvješće je potvrdilo da je financijsko poslovanje Hercegbosanske županije tijekom 2010. godine u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom.

Kako je izjavio predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac izvješće je najobjektivniji pokazatelj poslovanja i rada ove vlade.

„Ovo je jedno u nizu pozitivnih revizorskih mišljenja koje ima ova Vlada, a čime se ne može pohvaliti niti jedna županija u FBiH“- kazao je dr. Rimac.

Revizorsko mišljenje o poslovanju Vlade Hercegbosanske županije je javni dokument koji se objavljuje i na službenim stranicama Ureda za reviziju institucija u FBH.