Danas je održana 34. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatran i u formi prijedloga usvojen Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u ukupnome iznosu od 70.564.121,00 KM. Isto tako, usvojen je i prijedlog Zakona o izvršenju Rebalansa proračuna za 2014. godinu, koji će zajedno s Rebalansom proračuna za 2014. godinu biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Usvojen je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine u iznosu od 15.500.000,00 KM. I ova Odluka biti će upućena u Skupštinu na daljnje postupanje.

Vlada je razmatrala prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe Hercegbosanske županije. Predložene izmjene i dopune koje je iznio ministara pravosuđa i uprave Željko Rujević su usvojene, ali je Vlada stajališta da su ovome Zakonu potrebne i dodatne korekcije. Predloženo je još nekoliko izmjena i dopuna,  koje će biti uvrštene u razmatrani prijedlog i kao takav ponovno dostavljen na jednu od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Razmatran je Financijski plan za 2015. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Vlada je predložila određene korekcije dostavljenog Financijskog plana, koje će biti uvrštene u isti, te će se kao takav uputiti u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Usvojena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o utemeljenju Službe za odnose s javnošću i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije.

Rješenjem je Vlada imenovala predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije na mandat od četiri godine i donijela Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Hercegbosanske županije na dan 31. 12. 2014. godine.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele, na prijedlog Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Ukupan iznos sredstava od 522.087,00 KM, koja su doznačena iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, raspodijeljen je nakon provedenog Javnog poziva na 11 korisnika, sukladno predloženim programima i kriterijima samog Javnog poziva.