Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije realiziralo je tri usvojena programa za 2012. godinu.

Prema programu utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ za 2012. godinu planirana sredstva u iznosio od 900.000,00 KM realizirana su prema obrađenim zahtjevima na sljedeći način:
– Sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka – 560.800,00 KM;
– Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza – 152.550,00 KM;
– Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica – 40.850,00 KM;
– Sufinanciranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – 17.485,00 KM.

Pored ovog programa Ministarstvo je realiziralo i druga dva usvojena programa iz oblasti veterinarstva i vodoprivrede

Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencija za veterinarstvo“ za 2012. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a realizirana u iznosu od 76.064,72 KM.

Program utroška sredstava „Potpora općinama-vodoprivreda“ planirana su u iznosu od 400.000,00 KM, a od toga je 380.000,00 KM realizirano kao potpore općinama za sufinanciranje projekata u vodoprivredi, a 20.000,00 KM realizirano je putem Javnog poziva za sanaciju i rekonstrukciju lokava na području Hercegbosanske županije.

Tijekom realizacije Programa utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ ministarstvo je obradilo 500 pojedinačnih zahtjeva korisnika i 9 zahtjeva registriranih otkupljivača i prerađivača koji obuhvaćaju 1214 korisnika novčanih poticaja u kategoriji sufinanciranja troškova ishrane muznih grla u sustav otkupa mlijeka.

Kako planirani iznos sredstava za ovu namjenu nije realiziran u ukupnom iznosu, resorno ministarstva će ostatak tih sredstava, zajedno sa sredstvima od 100.000,00 KM koje je Vlada Hercegbosanske županije svojom Odlukom o preraspodjeli sredstva dodijelila Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, isplatiti zajedno u II. tranši tijekom prvog mjeseca 2013. godine. Prilikom realizacije II. tranše ministarstvo neće prikupljati nove zahtjeve korisnika, nego će isplatu vršiti na temelju obrađenih zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom iz I. tranše.