(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Realizirani planirani programi utroška sredstava za 2012. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije realiziralo je tri usvojena programa za 2012. godinu.

Prema programu utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ za 2012. godinu planirana sredstva u iznosio od 900.000,00 KM realizirana su prema obrađenim zahtjevima na sljedeći način:
– Sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka – 560.800,00 KM;
– Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza – 152.550,00 KM;
– Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica – 40.850,00 KM;
– Sufinanciranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – 17.485,00 KM.

Pored ovog programa Ministarstvo je realiziralo i druga dva usvojena programa iz oblasti veterinarstva i vodoprivrede

Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencija za veterinarstvo“ za 2012. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a realizirana u iznosu od 76.064,72 KM.

Program utroška sredstava „Potpora općinama-vodoprivreda“ planirana su u iznosu od 400.000,00 KM, a od toga je 380.000,00 KM realizirano kao potpore općinama za sufinanciranje projekata u vodoprivredi, a 20.000,00 KM realizirano je putem Javnog poziva za sanaciju i rekonstrukciju lokava na području Hercegbosanske županije.

Tijekom realizacije Programa utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ ministarstvo je obradilo 500 pojedinačnih zahtjeva korisnika i 9 zahtjeva registriranih otkupljivača i prerađivača koji obuhvaćaju 1214 korisnika novčanih poticaja u kategoriji sufinanciranja troškova ishrane muznih grla u sustav otkupa mlijeka.

Kako planirani iznos sredstava za ovu namjenu nije realiziran u ukupnom iznosu, resorno ministarstva će ostatak tih sredstava, zajedno sa sredstvima od 100.000,00 KM koje je Vlada Hercegbosanske županije svojom Odlukom o preraspodjeli sredstva dodijelila Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, isplatiti zajedno u II. tranši tijekom prvog mjeseca 2013. godine. Prilikom realizacije II. tranše ministarstvo neće prikupljati nove zahtjeve korisnika, nego će isplatu vršiti na temelju obrađenih zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom iz I. tranše.

About Author

Connect with Me: