Najveći problem u obavljanju inspekcijskog nadzora rada na crno je nedostatak međusobne suradnje institucija zaduženih za suzbijanje toga nezakonitog rada. Konstatacija je to na današnjem sastanku predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Draška Dalića koji je održao sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Dubravkom Kovačevićem, glavnim inspektorom Željkom Kontom i Antom Omazićem, direktorom Zavoda za zapošljavanje Hercegbosanske županije.

Kako je rad na crno prisutan u ugostiteljstvu, veterinarstvu i u drugim djelatnostima, službe zadužene za nadzor u narednom razdoblju pojačat će aktivnosti na kontroli pružanja usluga a i mogućeg rada na crno posebice na mjestima gdje se okuplja veći broj osoba- svadbe, sportske i druge manifestacije.

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije dobila je zadaću da napravi analizu stanja u pojedinim oblastima koje su predmetom kontrole i da pri tom svoje aktivnosti najviše usmjere u oblasti gdje su prisutne najveće nezakonitosti, kao i na pojedince koji se u najvećem obujmu pojavljuju kao prekršitelji odredbi propisa.