IMG_8595„Put kojim ste krenuli je dobar. Svi projekti koji su spomenuti imaju svoju težinu. Investicije koje imaju proizvodnu vrijednost treba podržavati. Prostor Hercegbosanske županije može biti samoodrživ i na nama je da sve motiviramo. Sa svih razina vlasti imat ćete potporu“. To je danas na sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije rekao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Dragan Čović kojem su nazočili: Borjana Krišto, predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, generalni direktor Javnog poduzeća Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, Marinko Gilja, predsjednik Uprave HP-a d.o.o. Mostar, Mate Rupčić, predsjednik Uprave HT-Eronet  d.d. Mostar, Vilim Primorac, rukovoditelj Pogona Livno u Javnom poduzeću Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Josip Čelar, član Nadzornog odbora HP-a d.o.o. Mostar, Ivan Jozić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivica Brešić, ministar MUP-a HBŽ, Darinko Mihaljević, ministar financija, Stipan Šarac i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić.

Prije ovih iznesenih riječi i ocjena dr. Dragana Čovića, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić na sastanku je temeljito govorio o glavnim projektima koje je pokrenula ili pokreće aktualna Vlada Hercegbosanske županije. Među ostalim, istaknuo je Strategiju razvoja Hercegbosanske županije, Prostorni plan Hercegbosanske županije, Program javnih investicija, Akcijski plan Vlade županijeza provedbu reformske Agende i Agenciju za razvoj Hercegbosanske županije.

Također naglasio je i urađene određene studije kao što je Prometno-prostorna studija, razvoj poljoprivrede i šumarstva itd. Naročito je naglasio velike napore Vlade na stvaranju prostora za ulaganja investicija. Predsjednik Vlade među goste je upoznao i o potrebi prekategorizacije graničnih prijelaza Kamensko i Vaganj, prekategorizacije cesta i o tome kako javna poduzeća operateri, Elektroprivreda HZHB  i Hrvatskih pošta trebaju više investirati na području Hercegbosanske županije. Detaljno je upoznao nazočne s problemima s kojima se duže vrijeme suočava Javno poduzeće Rudnici ugljena „Tušnica“ Livno kao i mogućem načinu rješavanja velikih teškoća s kojima je suočeno to poduzeće. Rekao je kako ova županija treba pomoć u realizaciji infrastrukturnih objekata.

IMG_8602

Borjana Krišto, predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine istaknula je da je sastanak poruka i način kako ćemo raditi i da se mora znati što hoćemo i što možemo. Iz oblasti svojih ministarstava informacije  gostima su pružili Ivica Brešić, Stipan Šarac, Petar Galić i Darinko Mihaljević. Šta sve planiraju uraditi i trenutno u kakvoj su financijskoj situaciji javna poduzeća: Elektroprivreda HZBZ d.d. Mostar, HT-Eronet d.d. Mostar i HP-a d.o.o. Mostar govorili su čelni ljudi ovih javnih poduzeća. Tako je generalni direktor Javnog poduzeća Elektroprivreda HZBZ d.d. Mostar, Marinko Gilja rekao, uz ostalo, kako će za nekoliko dana biti prezentirana dokumentacija o termoelektrani u Tomislavgradu. U nekim tim javnim poduzećima ukazuje se velika potreba i za prijemom stručnih kadrova.

Poslije ovog sastanka visoko izaslanstvo na čelu sa dr. Draganom Čovićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH i predsjednikom HDZ-a BiH i Borjanom Krišto, predsjedavajućom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zamjenicom predsjednika HDZ-a BiH održalo je sastanak u prostorijama HDZ-a BiH s članovima  HDZ-a BiH županijske organizacije. Poslije završetka ovog sastanka izjave novinarima dali su: dr. Dragan Čović, Borjana Krišto, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić,  predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegbosanske županije, Ivica Brešić i načelnik Livna, Luka Čelan.

U izjavi novinarima dr. Dragan Čović predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH, uz ostalo, je rekao: „Danas smo u prigodi da možemo preuzeti na sebe i kazati jasno da smo spremni rješavati sve probleme žitelja Hercegbosanske županije. Ohrabren sam s onim što mi danas radimo i što se sa viših razina vlasti BiH i Federacije BiH može ponuditi sutra i Vladi Hercegbosanske županije, ali jednako tako i načelnicima općina“. Dodao je da je svima danas bilo interesantno vođenje strategije globalne politike na razini BiH, ali i u ime Hrvatskog naroda u BiH i na vanjskom i unutarnjem planu. Ovo je jedna od aktivnosti koje ćemo nastojati provoditi bar jednom u dva-tri mjeseca kako bi u jednoj razumnoj dinamici svi žitelji ovog kraja mogli prepoznati što radimo i na neki način vrednovati izvršenje tih obveza koje smo stavili pred sebe.

Borjana Krišto u izjavi medijima je kazala:“ Cilj ovoga posjeta jest da mi na tragu našeg programa i ciljeva naše stranke vidimo kako i na koji način unaprijediti i osigurtati prosperitetan život svih stanovnika županije“.

Prema programu posjete danas u prijepodnevnim satima dr. Dragan Čović i Borjana Krišto održali su i sastanak u zgradi općine Livno s načelnikom Livna, Lukom Čelanom i njegovim suradnicima.