drNa osnovu člana 11. Uredbe o poticanju zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 95/15) a u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“ od 02.02.2016. godine, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

                                                 J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje

Uredba o poticanju zapošljavanja (u daljem tekstu: Uredba) će se realizirati u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, V. broj:188/2016 od 02.02.2016. godine, u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 KM.

Cjelokupan tekst Uredbe i postupak realizacije je dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba .