Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve lovce koji na temelju članstva u lovačkoj udruzi “Cincar”- Livno sudjeluju u lovnim aktivnostima, da je za navedenu lovačku udrugu koja gospodari lovištem “Kamešnica- Krug Planina”, od 4. listopada 2018. godine do daljnjeg na snazi zabrana lova svih vrsta divljači.

Naime, resorno ministarstvo je nakon više upozorenja zbog neprovođenja ugovornih obveza, te na temelju inspekcijskih nalaza kojima su ustanovljene ozbiljne nepravilnosti u radu lovačke udruge, donijelo Rješenje kojim se privremeno zabranjuje lov svih vrsta divljači u lovištu „Kamešnica – Krug planina” kojim udruga gospodari.

Navedena zabrana primjenjivati će se dok se nepravilnosti ne otklone.

U slučaju postupanja protivno odredbama Rješenja o zabrani primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o lovstvu (”Službene novine F BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), a nadzor nad provedbom zabrane vrši županijska lovna inspekcija i ovlaštene službene osobe tijela policije, svatko u okviru svoje mjerodavnosti sukladno važećim zakonskim propisima.