U zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu danas je održan sastanak o problematici funkcioniranja graničnih prijelaza Kamensko i Vaganj. Sastanku su nazočili: predsjedatelj Predsjedništva BiH, dr. Dragan Čović, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto, ministar financija u Vijeću ministara BiH, Vjekoslav Bevanda, federalna ministrica financija, Jelka Milićević, direktor Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Miro Džakula, direktor Granične policije BiH, Zoran Galić, te predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić, ministri u Vladi Hercegbosanske županije iz HDZ-a BiH Ivica Brešić, Petar Galić, Stipan Šarac i Darinko Mihaljević, gradonačelnik Livna, Luka Čelan i načelnik općine Tomislavgrad, Ivan Vukadin.

Sastanak je otvorio predsjednik Vlade, Ivan Jozić koji je kronološki govorio kako i kada su stvoreni veliki problemi gospodarstvenicima iz županije kad je granični prijelaz Kamensko prebačen u treću kategoriju graničnih prijelaza. Taj granični prijelaz prije 2013. godine bio je u prvoj kategoriji. Zadnje četiri godine nije bilo pomaka u prekategorizaciji ovog veoma bitnog graničnog prijelaza za ovo područje.  Gospodarstvo trpi o čemu je govorio i načelnik općine Tomislavgrad, Ivan Vukadin, naglasivši da treba podići status GP Kamensko.

Gradonačelnik Livna, Luka Čelan istaknuo je kako je put prema Vagnju završen. Ima tri trake i postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija. Upoznao je nazočne da je općina Livno napravila regulacijski plan za Vaganj na kojem postoji izražen interes za razvoj turizma. Vjekoslav Bevanda, ministar financija u Vijeću ministara BiH na sastanku je, uz ostalo rekao, da treba pokrenuti proceduru oko ovog pitanja.

Nakon sastanka novinarima je najprije izjavu dala predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto. „Iskreno se radujem što je došlo do ovog sastanka kojega sam i sama inicirala. Inicijativa je bila i ranije od strane Vlade Hercegbosanske županije i općina Livno i Tomislavgrad za prekategorizacijom graničnih prijelaza Kamensko i Vaganj i da je 2012. prema odluci Vijeća ministara BiH predviđen GP Kamesko prve kategorije, a da je Sporazumom  Vlade RH i BiH došao u treću kategoriju. Mi smo poslije učinili puno toga da se GP prekategorizira. Danas smo tu gdje jesmo i činimo sve da se ovaj GP uistinu realizira kad je u pitanju prekategorizacija, a isto tako da GP Vaganj koji je prometno povezan s Republikom Hrvatskom i ima sve pretpostavke da postane međunarodni granični prijevoz za promet i prelazak putnika“, kazala je gospođa Krišto i dodala. „Danas smo na sastanku dogovorili da se ponovno uputi inicijativa od strane predsjednika Vlade Hercegbosanske županije zajedno s gradonačelnikom Livna i načelnikom općine Tomislavgrada na Upravu za neizravno oporezivanje, na Graničnu službu, na Mješovito povjerenstvo za integrirano upravljanje granicom, na Ministarstvo financija, odnosno dopredsjedavajućem Vijeću ministara i federalnom ministarstvu financija i na sve adrese nazočnim na današnjem sastanku“. Prema njenim riječima „Posredstvom Vijeća ministara BiH će ovaj zahtjev biti diplomatski putem upućen i Vladi Republike Hrvatske. Vi znate da je to bila jedna od tema za vrijeme dolaska predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića i ne vidim ni jedan razlog da ovo pitanje do konca godine, što je naš cilj, ne završimo. Uprava za neizravno oporezivanje će učiniti sve da krajem godine prijedlogom proračuna stavi u plan sve pretpostavke koje su potrebne da GP Kamensko na neki način bude prekategoriziran i da GP Vaganj bude međunarodni GP za prijevoz putnika. Mi ćemo biti uporni i ustrajni i ja vjerujem da ćemo uspjeti u tome prije svega što je to potreba svih žitelja Hercegbosanske županije, a i što izravno utječe na razvoj gospodarstva, jer to je svakodnevna potreba ovih ljudi“, istaknula je u izjavi za medije Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Direktor uprave za neizravno oporezivanje BiH, Miro Džakula novinarima je među ostalim rekao: „Mi ćemo pokušati sa svim ljudima ovdje iz izvršne vlasti, i s kolegama iz Republike Hrvatske i Mješovitim povjerenstvom da Kamensko dobije status GP preko kojega će se moći prevoziti proizvodi biljnog porijekla u RH, a time i Europsku uniju, a da GP Vaganj bude prijelaz za međunarodni promet putnika. Mi ćemo biti na dispoziciji“, rekao je Džakula i dodao „Potrošili smo dvije godine da se Mješovito povjerenstvo BiH i RH nije javilo i da je to bila glavna kočnica radi koje to dosada nismo uspjeli riješiti unatoč silnim inicijativnima i naporima. Sa strane RH nismo imali razumijevanja. Nadamo se da je to vrijeme iza nas i da ćemo u sinergiji s RH i BiH postići onaj cilj da Kamensko bude za izvoz dobara biljnog porijekla i da Vaganj bude GP za prijevoz putnika. Osigurat ćemo sredstva u proračunu BiH“, kazao je gospodin Džakula.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić novinarima je, uz ostalo, izjavio: „Vi znate da nova Vlada kojoj sam na čelu tri mjeseca redovito održava sastanke s gospodarstvenicima u županiji. Sastanke smo održali u Drvaru, Livnu i Tomislavgradu. Prema podacima carinskih ispostava Livno i Tomislavgrad u 2005. godini broj predmeta odrađenih za uvoz roba bio je oko 33 000, a nakon deset godina taj broj predmeta iznosio je samo 13 000. Što se tiče špediterskih poduzeća  2005. godine imali smo 21 špeditersko poduzeće sa 69 uposlenih, a prema podatcima iz 2015. godine imamo samo 7 poduzeća sa 16 uposlenih. Nanesena je velika šteta gospodarstvu, a samim tim i kompletnoj Hercegbosanskoj županiji, a pogotovo gradu Livnu i općini Tomislavgrad. Današnji sastanak je dobra namjera da riješimo problem“, istaknuo je u izjavi za medije predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

FOTOGALERIJA