Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac primio je danas u svom uredu zamjenika župana Zadarske županije Rudolfa Dvorskog i direktora Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije Vladu Kovačevića.

Predstavnici Zadarske županije upoznali su predsjednika Rimca s projektom Razvoj ruralnog turizma u Jadranskom zaleđu, koji provodi Zadarska županija u suradnji sa susjednim županijama u Republici Hrvatskoj.

Namjera projekta je suradnju proširiti na županije u Bosni i Hercegovini koje graniče sa Zadarskom županijom u okviru prekogranične suradnje, a opći cilj je osigurati preduvjete za održivi razvoj i demografski oporavak Jadranskog zaleđa i prekograničnog prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz poticanje razvoja ruralnog turizma.

Dogovoreno je da se nositelji projekta obrate Vladi Hercegbosanske županije pismom namjere koje će se razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade na kojoj bi se trebali dogovoriti detalji suradnje i imenovati koordinator projekta.