Nakon upućenog pisma namjere grupacije Sisecam Soda Lukavac Vladi Hercegbosanske županije za dugoročni kupoprodajni ugovor za nabavu ugljena, danas je organiziran sastanak predstavnika Vlade i predstavnika Sisecam Soda iz Lukavaca.

Sastanku su u ime Vlade Hercegbosanske županije nazočili predsjednik Vlade,  Draško Dalić, ministar gospodarstva, Aleksandar Štrbac i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivica Brešić, u ime tvrtke Sisecam Soda Lukavac, generalni direktor Baris Can, izvršni direktor nabave Sisecam Soda Lukavac, Pašić Sead, Vanja Ćurin menadžer tvrtke Dvokut Pro iz Sarajeva te Dragan Vujanović, tehnički rukovoditelj tvrtke Esco Eco Energija Livno.   

Cilj današnjeg sastanka je upoznavanje s grupacijom koja posluje na polju proizvodnje stakla i kemijskih proizvoda, što grupaciju svrstava među 10 najvećih proizvođača stakla i sode u svijetu sa željom da se ostvari poslovna suradnja u vidu kupovine uglja na temelju višegodišnjeg ugovora.

Gosti sastanak izrazili su spremnost za predsufinanciranje za nove investicije u JP RU Tušnica, pokretanje proizvodnje i povećanja razine proizvodnje, a ujedno su prezentirani planovi nabave uglja za sljedeće godine.

Zaključeno je da će Vlada Hercegbosanske županije poduzeti potrebite mjere kako bi se imenovala Uprava JP RU Tušnica preko Nadzornog odbora.  Novo rukovodstvo će pristupiti izradi „Elaborata o istraživanju ugljonosnih naslaga područja Prolog s proračunom rezervi lignita na lokalitetu Table, „Glavnog rudarskog projekta eksploatacije lignita na površinskom kopu Table”, otpočeti aktivnosti oko ishođenja Okolišne dozvole i izvršiti remont strojeva i postrojenja pogona „Lignit” Prolog, kako bi se u skoro vrijeme razgovaralo o mogućoj poslovnoj suradnji s Sisecam Soda Lukavac.