Jučer, 26. ožujka 2013. godine, u zgradi JP EP HZ HB Mostar održan je sastanak rukovodstva  ovog poduzeća s predstavnicima Vlade Hercegbosanske županije.
Sastanku su nazočili predsjednik Uprave JP EP HZ HB Nikola Krešić, članovi uprave Robert Križan i Robert Maić sa suradnicima, te predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac i ministrica gospodarstva Anka Papak Dodig s pomoćnikom za industriju, energetiku i rudarstvo Matom Šiškom.

Sastanak, koji je već prije bio najavljen, održan je s ciljem upoznavanja predstavnika Vlade s planovima i aktivnostima EP HZ HB na području Hercegbosanske županije, te odražavanje tih aktivnosti na gospodarsku situaciju u županiji. Poražavajuća je činjenica da EP HZHB na području Hercegbosanske županije nema ni jedan proizvodni objekt iako slovi kao županija s velikim energetskim potencijalom (ugalj,voda,vjetar).

Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac upoznao je domaćine s teškom gospodarskom situacijom i aktivnostima koje njegova Vlada poduzima s ciljem izlaska iz krize. Istaknuo je da je pored rješavanja problema u drvnoj industriji i u JP Tušnica izgradnja proizvodnih energetskih objekata jedan od prioriteta ove Vlade. U tom smislu očekuje i podršku EP HZ HB pošto su oni već prije u svojoj strategiji razvoja zacrtali kao prioritete izgradnju Termoenergetskog objekta na prostorima Hercegbosanske županije  (Čelebić i Kongora), zatim VP Mesihovina i Borova Glava, HE Vrilo, Kablići i Mokronoge.

Gosp. Križan je zajedno sa svojim suradnicima iznio njihove planove, te je zaključeno da se u skorašnje vrijeme pripremi prezentacija mogućnosti izgradnje jednog termoenergetskog objekta (Čelebić,Kongora). Zatražena je pomoć od predstavnika Vlade Hercegbosanske županije  u otklanjanju poteškoća oko prenamjene zemljišta da bi se moglo početi s izgradnjom VP Mesihovina pošto je već prethodno pribavljena građevinska dozvola i osigurana su financijska sredstva za ovaj projekt. Također, zatraženo je da se u isto vrijeme uradi fizibiliti studija za VP Borova Glava, da se ove godine završi istraživanje i definira mogućnost izgradnje HC Kablići i nastavi s aktivnostima oko izgradnje reverzibilne HC Vrilo.

Isto tako, zaključeno je i da je potrebno žurno poduzeti aktivnosti oko izrade prostornog plana županije jer je njegovo nepostojanje glavna kočnica razvoja energetskog sektora. Ovdje je istaknuta i potreba redefiniranja Ramsarske zone, koju ju UNDP na netransparentan način usvojio, jer ona kao takva predstavlja općenito veliki problem za investiranje.

Na kraju je izraženo obostrano zadovoljstvo ovim sastankom i dogovoreno da se s ovim razgovorima nastavi i ubuduće.