Danas je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković održao radni sastanak sa predstavnicima Udruge Koraci.

Tajnica udruge gđa. Jasminka Pekić upoznala je predsjednika Ivkovića sa poviješću udruge kao i sa projektima koje je udruga realizirala u proteklom periodu. Posebno su naglašeni projekti pristupačnosti i projekt školovanja koji su implementirani preko 80 posto.

Trenutne aktivnosti se vode na izradi akcijskog plana kojeg bi trebala usvojiti Vlada Hercegbosanske županije kao i na projekt formiranja stambenih zajednica koji bi služio za druženje i  provođenje rehabilitacije djece s posebnim potrebama u Livnu.

Predsjednik Vlade dao je potporu u provođenju projekta obećavši i konkretnu pomoć od stane Vlade Hercegbosanske županije, kao i pomoć kod organizacije 15. godišnjice osnivanja udruge.

Gosti su zahvalili na početku suradnje udruge Koraci i Vlade Hercegbosanske županije te je izražena želja za sudjelovanjem u zajedničkim projektima.