U radnom posjetu Vladi Hercegbosanske županije danas su boravili potpredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić i predsjednik Gospodarske komore Hercegbosanske županije Ivo Ćavar.

Potpredsjednik Lasić upoznao je predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Branka Ivkovića sa statističkim podacima vezano za stanje u gospodarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sa gospodarskim programima vezanim za poljoprivrednu proizvodnju sa kojima se može aplicirati prema IPA fondovima i drugim fondovima Europske unije, te sa programima za koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje novčane poticaje.Posebno je naglašena potreba stavljanja u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije na način da se pristupi izboru tijela komore i da se osigura financijska potpora za ponovni početak rada Županijske komore.

Ukazano je na potrebu da se pojačaju aktivnosti vezane za određene izmjene carinske politike kroz uvođenje carinskih stopa na pojedine proizvode iz uvoza i smanjenja stope PDV -a u cilju jačanja konkurentnosti domaćeg tržišta. Potrebno je iznaći načina da se otvori tržište Republike Hrvatske za proizvode i proizvođače sa područja Hercegbosanske županije.

U razgovoru je g. Lasić također upoznao predsjednika Ivkovića o razgovorima koje je imao sa predsjednikom uprave HEP-a, u kojima je HEP iskazao interes za zajedničko ulaganje u izgradnju Termoelektrane Čelebić u Livnu. Izraženo je obostrano zadovoljstvo današnjim razgovorima, te želja za daljnjom suradnjom.