U radnoj posjeti Vladi Hercegbosanske županije i predsjedniku Vlade Branku Ivkoviću boravio je danas po prvi put veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni u Hercegovini Ivan Del Vechio.

Domaćin današnje posjete predsjednik Vlade Branko Ivković sa svojim suradnicima Tvrtom Ćubelom, savjetnikom za gospodarstvo i Dubravkom Brdarom, koordinatorom za  fondove EU, upoznao je veleposlanika Del Vechia sa općom slikom i stanjem u Hercegbosanskoj županiji, istaknuvši neuposlenost kao najveći problem.

Na sastanku se razgovaralo o prekategorizaciji graničnih prijelaza Kamensko koje je fizički spremno za novu kategorizaciju i prijelazu Vaganj iz kategorije malograničnog prijelaza u kategoriju za promet putnika i robe, te o prekograničnoj suradnji i o projektima koji se financiraju iz fondova Europske Unije.

Pokrenuta je inicijativa od strane Vlade Hercegbosanske županije da se osigura sastanak sa predstavnicima HEP-a na temu elektroenergetske situacije sa posebnim osvrtom na Livanjsko polje, izgradnju crpne hidroelektrane u Kablićima i Vrilu, te izgradnje sustava navodnjavanja, završetku retenzije Čaprazlije i izgradnji termoelektrane Čelebić.

Dogovoren je redoslijed zajednički aktivnosti koji će se poduzeti u narednih 30 dana, nakon čega će se upriliči ponovni radni sastanak.