U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije danas je održan radni sastanak predsjednika Vlade Branka Ivkovića, ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa Petra Galića i ministara financija Stipana Šaraca sa predstavnicima Sindikata srednjeg obrazovanja na čelu sa predsjednikom Sindikata Ladislavom Kutlešom.

Na sastanku se razgovaralo o preuzetim obavezama iz ranijih godina, o načinu i mogućnostima podizanja kvalitete obrazovanja na području HB županije, te o Uredbi o naknadama koje nemaju karakter plaće.

Zaključeno je da Sindikat srednjeg obrazovanja kroz 30 dana dostavi svoje prijedloge na Pravilnik o nagrađivanju te na Pravilnik o napredovanju u struci.

Iskazano je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom Vlade i resornog ministarstva, poglavito na isplaćena dugovanja iz ranijih godina za mentorstva na maturi,  izvanredne ispite i na dugovanja na osnovu pravilnika o nagrađivanju.    

Dogovoreno je da se pred početak nove školske godine upriliči ponovni radni sastanak.