Na zahtjev Županijskog Vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije danas je održan sastanak sa predsjednikom Vlade Hercegbosanske županije Brankom Ivkovićem, resornim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ilijom Šljivićem i suradnicima.

Tema razgovora bila je doneseni Pravilnik o davanju lovišta na privremeno korištenje i visini naknade gdje su predstavnici udruga izrazili svoje nezadovoljstvo donošenjem Pravilnika i odredbama sadržanim u njemu.

Posebno je iskazano nezadovoljstvo članku 7. Pravilnika u kojem su utvrđene visine naknada za korištenje lovišta i samom načinu donošenja Pravilnika.

Dogovoreno je da iznesene primjedbe resorno ministarstvo razmotri i da da svoje mišljenje na iste, također je dogovoreno da se u roku od sedam dana održi sastanak sa jasnim i usuglašenim stavovima na obostrano zadovoljstvo.