Predsjednik Vlada Hercegbosanske županije, Draško Dalić danas je zajedno s ministrom graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Hikmetom Hodžićem nazočio 19. radnoj Sjednici Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.  Radu Savjeta Prostornog plana nazočio je i predstavnik Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH  g. Enver Džomba.

Na početku sjednice nazočnim članovima Savjeta obratio se predsjednik Vlade, Draško Dalić kazavši od kojeg je značaja  izrada i donošenje Prostornog plana za Hercegbosansku županiju istaknuvši kako se maksimalno moraju uvažavati stavovi općinskih vijeća i općinskih načelnika, jer su upravo to institucije koje najbolje znaju za što namijeniti prostor lokalnih zajednica.

„Prostornim planom potrebno je osigurati lokacije za energetske objekte: termo, hidro, vjetro i solarne elektrane tj energetski sektor kao i za autocestu Banjaluka- Split jer u suprotnom od Prostornog plana neće biti ništa. Trenutno naš najveći „okolišni” problem je nezaposlenost i odlazak mladih osoba zbog toga svi skupa moramo raditi da to promijenimo, a jedan od načina je i izrada ovog prostornog plana koji otvara prostor za gospodarski razvoj”, kazao je predsjednik Vlade, Draško Dalić.

 Nakon razmatranja izvješća sa javne rasprave na Nacrt Prostornog plana područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2008. – 2028. godine Savjet je zaključio da nositelj izrade Prostornog plana „Novi urbanistički zavod  Banjaluka” u nacrt plana ugradi razmatrane primjedbe i kao takav dostavi Savjetu na razmatranje odnosno davanje konačnog mišljenja.