Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Draško Dalić danas je u radni posjet primio Berislava Kovača, direktora i Dragana Vujanovića, tehničkog rukovoditelja firme Esco Eco Energija Livno te Vanju Curina menadžera firme Dvokut Pro iz Sarajeva.  

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji projekata energetske efikasnosti, proizvodnji toplinske i električne energije u kogeneraciji. Razgovaralo se također i o toplifikaciji zgrade Vlade Hercegbosanske županije koja će biti realizirana do početka naredne grijane sezone.

Dogovoreno je da će se u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u dogledno vrijeme za načelnike svih šest općina županije, ministre u Vladi kao i za zainteresirane osobe organizirati sastanak na kojem će biti prezentirani planovi u realizaciji projekata energetske efikasnosti za područje Hercegbosanske županije.