U radnom posjetu predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije Branku Ivkoviću danas su boravili predsjednik Gospodarske komore F BiH Marko Šantić, potpredsjednik Gospodarske komore Mirsad Jašerspahić te predsjednik Gospodarske komore Hercegbosanske županije Ivo Ćavar.  

Predsjednik i potpredsjednik Gospodarske komore upoznali su predsjednika Vlade Branka Ivkovića sa planiranim aktivnostima za naredni period sa posebnim osvrtom na organizaciju i pravno usklađivanje komorskog sustava.

Trenutni cilj predstavnika Gospodarske komore je uspostava kontakta sa županijskim komorama, Vanjskotrgovinskom komorom kao i Vladama županija kako bi se u narednom periodu mogle poduzimati i planirati nove aktivnosti.

Predsjednik Vlade Branko Ivković dao je potporu radu Gospodarske komore koja će biti u funkciji razvoja Županije i gospodarstva te kvalitetan servis gospodarstvenicima.