Jučer je na zahtjev djelatnika poduzeća Petrol d.o.o Ljubuški uposlenih na benzinskim crpkama u Hercegbosanskoj županiji upriličen susret sa predsjednikom Vlade Hercegbosanske županije Brankom Ivkovićem.

Djelatnici Petrola predsjednika Ivkovića upoznali su sa trenutnim stanjem u Petrolu, s posebnim osvrtom na ugovor o najmu benzinskih crpki na području Hercegbosanske županije između Petrola d.o.o Ljubuški koji je potpisao direktor Petrola Dražen Lučić i poduzeće Tioil d.o.o iz Viteza.

Djelatnici ne prihvaćaju ugovor o zakupu između ostalog što se od njih traži da predaju zahtjeve za prestanak radnog odnosa u Petrolu d.o.o Ljubuški bez sigurnosti da će biti preuzeti u radni odnos od strane Tioila. Po sporazumu o najmu Tioil ne preuzima dug Petrola prema djelatnicima.

Dogovoreno je da se djelatnici Petrola pismenim zahtjevom obrate Vladi Hercegbosanske županije, kako bi se pomoglo u rješavanju problema vezano za radno-pravni status, te da se sve ove aktivnosti zamrznu do donošenja konačne sudske presude oko vlasništva Petrola.

Vlada će putem resornog ministarstva gospodarstva koordinirati i razmjenjivati informacije s djelatnicima Petrola.