Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić jučer je, 14.ožujka 2017. godine u istočnom Sarajevu nazočio radu drugog zasjedanja Kolegija za europske integracije.

Druga sjednica Kolegija za europske integracije BiH najviše je tijelo u mehanizmu koordinacije procesa europskih integracija BiH, kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić zajedno s entitetskim premijerima i uz nazočnost premijera županija u Federaciji BiH i gradonačelnika Brčko Distrikta, na kojem su usvojeni: Poslovnik o radu Kolegija, Poslovnik o radu ministarskih konferencija i Uputstvo o formiranju tematskih ministarskih konferencija.

Istodobno Kolegij za europske integracije je usuglasio rješenja o formiranju 33 radne grupe koje će u svom sastavu imati predstavnike institucija u skladu sa ustavnim nadležnostima za pojedinačne teme i čiji će aktualni zadatak biti pripremanje jedinstvenih odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Europske komisije.

Zaključcima sa sastanka, proces pripreme odgovora na Upitnik Europske komisije za BiH je iz prve faze koja je uspješno završena doprinosom odgovora od strane ustavno nadležnih institucija sa svih razina BiH, prešao u narednu fazu koja podrazumijeva funkcioniranje koordinacije procesa europskih integracija s ciljem postizanja koherentnosti u radu institucija svih razina vlasti u BiH u funkciji stručne, profesionalne i pravovremene pripreme odgovora na 3242 pitanja Europske komisije.