Nova Strategija Sveučilišta u Mostaru bila je danas tema razgovora na sastanku predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića, ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi  Hercegbosanske županije, Petra Galića, rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zorana Tomića i prorektora za Međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Vlade Majstorovića održanog u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Rektor Sveučilišta u Mostaru naglasio je ključne izazove koje je Sveučilište u Mostaru imalo koncem prošle godine. U tom kontekstu istaknuo je kako je Sveučilište u Mostaru dobilo dvije reakreditacije (potvrde) a to su:

  1. Institucionalnu reakreditaciju Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH i
  2. Reakreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske koju je provelo 17 međunarodnih akreditatora (stručnjaka) iz 7 zemalja.

Dobivanjem reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske doprinijelo je tome da su stečene diplome na Sveučilištu u Mostaru jedine diplome iz Bosne i Hercegovine koje vrijede u Europi.

Nova Strategija Sveučilišta u Mostaru do 2022. godine ima potporu svih Sveučilišta u Republici Hrvatskoj i ona bi trebala doprinijeti da ovo Sveučilište bude Sveučilište budućnosti.

Kao velika novina spomenuta je i na tome se radi integracija Sveučilišta s ciljem da ono bude što više samoodrživo i da što dublje bude unutar društva. Bit će otvorena i Javna rasprava unutar samog Sveučilišta koja bi trebala biti okončana u drugoj polovici slijedeće godine.

Nova Strategija zahtjeva odgovorno promišljanje budućnosti Sveučilišta, njegovo otvaranje te simbiozu sa društvom. U mnoštvu predviđenih planova i projekata ovo Sveučilište predviđa za dvije godine i uvođenje interdiscipliniranih studija kao i uvođenje studija na engleskom jeziku.

Novi projekti predviđaju veoma tijesnu suradnju sa gospodarstvom jer je od velike važnosti znati koji su kadrovi potrebni tržištu i što gospodarstvenici misle o visokom obrazovanju. Plan je, kao što je to u zemljama Zapadne Europe, povećati praksu, a smanjiti teoriju.

Kako bi se uradio veliki iskorak u izobrazbi kadrova na Sveučilištu u Mostaru rečeno je kako treba osnažiti ljudske, odnosno kadrovske potencijale na Sveučilištu i sukladno Novoj Strategiji osnažiti podmlađivanje sveučilišnog kadra adekvatnom vremenu i potrebama tržišta. Da se ozbiljno radi na tom planu, uključujući i povezivanje Sveučilištu u Mostaru sa gospodarstvom, govori i činjenica da će u četvrtak, 30. studenog 2017. godine u Mostaru biti održan prvi gospodarski Forum u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na kojem se očekuje veliki broj osoba iz gospodarstva, javnog života, a među njima i predsjednika vlada s prostora gdje su Hrvati većina, te stručnjaka i znanstvenika iz gospodarstva, ekonomije, prosvjete itd.

Tijekom sastanka istaknuto je kako je Senat Sveučilištu u Mostaru donio Odluku o razvoju druge faze sveučilišne i studentske infrastrukture u Rodoču u Mostaru koja će zacijelo doprinijeti podizanju kvalitete studiranja i znanosti na ovom Sveučilištu. Bilo je govora i o decentralizaciji Sveučilišta odnosno dislociranju studija ovog Sveučilišta na područja gdje se pokazuje interes za studiranjem određenih studija i disciplina.

Također je naglašeno kako ovo Sveučilište radi na partnerstvu sa drugim sveučilištima što će doprinijeti većem broju projekata, otvaranju studija, mobilnosti studenata i na koncu će to utjecati da će studenti u određenim situacijama stjecati dvije diplome.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petar Galić u svojim opservacijama iznosio je činjenice iz aktualnog stanja obrazovanja na ovim prostorima. Tako je kazao, uz ostalo kako svi osnivači Sveučilišta u Mostaru moraju donijeti Odluku o zajedničkom sustavnijem rješavanju financiranja ovoga Sveučilišta jedinog u Bosni i Hercegovini na Hrvatskom jeziku. Posebice je naglasio kako stručna suradnja osnovnih i srednjih škola, ministarstva i Sveučilišta treba biti stalno u uzlaznoj putanji i da je ministarstvo kojem je on na čelu otvoreno za sve vidove suradnje.

Na sastanku je kazano da će se odmah početi osmišljavati koncept održavanja stručnih seminara na području gdje se izvodi nastava prema Hrvatskom planu i programu, jer Sveučilište u Mostaru ima kadrovski potencijal za održavanje seminara iz svih oblasti uključujući metodiku, didaktiku, novinarstvo i druge oblasti iz obrazovnog i intelektualnog sustava.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petar Galić dao je punu potporu javnim fakultetima u sastavu Sveučilišta u Mostaru koji temeljito i stručno obrazuju kadrove za realni život.

Vlada Hercegbosanske županije kako je rekao predsjednik Vlade, Ivan Jozić maksimalno će podržavati projekte Sveučilišta i da je Vlada uvijek stajala i ubuduće će biti uz Sveučilište u Mostaru, jer ono stalno pokazuje i dokazuje da je neophodno ovim prostorima. Naročito, prema riječima predsjednika Vlade, Ivana Jozića, treba stati u svakom pogledu iza Sveučilišta u Mostaru koje se nalazi pred velikim izazovima u educiranju studenata prema europskim i svjetskim standardima.