Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji s međunarodnom organizacijom „Farma Sidom” sa sjedištem u Sarajevu organiziralo je danas u Golubiću na Držanlijama kod Livna  primjenu ljetne rezidbe malina, jabuka i lijeska na voćnjaku Nediljka Markova.

Uz veliku nazočnost zainteresiranih stručnu rezidbu je obavio prof.dr. Adnan Maličević iz Sarajeva. Kako je pokazan veliki interes za uzgojem malina, jabuka i lješnjaka Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije organizirat će za 20-ak dana istu prezentaciju.