Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije zajedno s Federalnim agromediteranskim zavodom iz Mostara organizira prezentaciju rezidbe voćki.

Prezentacija će se održati u petak, 28. ožujaka 2014. godine u 1030 u mjestu Zabrišće u Livnu na voćnjaku Šiško Jakov-Roko i istoga tog dana u 1300 sati na voćnjaku kod Laze u blizini restorana Europa u Tomislavgradu.

Ministarstvo pozive sve zainteresirane za voćarsku proizvodnju da nazoče ovoj prezentaciji.