vlada hbžMinistarstvo  pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u izvršavanju planiranih obaveza izradilo je radnu verziju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Obzirom na specifičnost i osjetljivost materije koja se uređuje ovim Zakonom i na uključenost većeg broja državnih tijela i institucija i drugih pravnih subjekata, koji učestvuju u provedbi istog, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u raspravu po ovom materijalu.

Pozivamo zainteresirane da kroz svoje argumentirane primjedbe, prijedloge i sugestije, koje nam dostave u pisanom obliku, doprinesu izradi kvalitetnijeg predmetnog zakonskog teksta.

Radna verzija Zakona objavljuje se na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara stručna  rasprava.

Kako se radi o stručnoj raspravi, pozivamo da se u raspravu uključe:

– Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije
– Sva ministarstva u Županiji
– Sve Općine u Županiji
– Svi centri za socijalnu skrb u Županiji
– Kantonalno tužiteljstvo Livno
– Kantonalni sud Livno
– Općinski sud Livno
– Županijsko pravobraniteljstvo
– Sva Općinska pravobraniteljstva

Molimo da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavite  ovom ministarstvu  u roku od 15 dana od dana objave radne verzije Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije  na web mail: mpu@vladahbz.com  ili u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst radne verzije Zakona možete preuzeti OVDJE ili u rubrici „DOKUMENTI“ Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Obrazloženje možete preuzeti OVDJE.