Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizira seminar o temi „Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“ 19. 03. 2018. godine od 10:00 do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Na seminaru će se sudionicima predstaviti EBRD program podrške MSP u BiH, EU/EBRD kreditna linija za povećanje konkurentnosti MSP u BiH koja uključuje kreditni portfolio EBRD od 20 milijuna EURA i dodjelu 15% grant sredstava MSP za uspješno realizirane projekte iz fondova Europske unije (EU).

Pored toga bit će predstavljeni zahtjevi koje MSP trebaju ispuniti u procesu usuglašavanja sa domaćim propisima i EU Direktivama i standardima u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, zaštite na radu, kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kao i primjeri uspješno realiziranih projekata u okviru navedenih programa.

Radionica je namijenjena malim i srednjim poduzećima.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 15.03.2018. godine do 16:00 na e-mail edukacija@komorabih.ba ili na broj faksa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 033/566-201.

Prijavni obrazac na Seminar „Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“ možete preuzeti OVDJE.