razvojna_banka_fbih_slika_773149225Vlada Hercegbosanske županije u suorganizaciji s Razvojnom bankom F BiH s ciljem stvaranja partnerskih odnosa i povoljnijeg poslovnog i gospodarskog ozračja organizira prezentaciju „Kreditnih linija”Razvojne banke Federacije BiH koja će se održati u ponedjeljak 26. rujna 2016. godine u dvorani za sastanke Hotela „Park” s početkom u 12.00 sati.

Razvojna banka F BiH drugi put je ove godine u smislu podrške realnom sektoru s naglaskom na mala i srednja poduzeća snizila kamatne stope za kredite. Za gospodarstvenike koji posluju u F BiH Razvojna banka snizila je kamatne stope i to:

-KL za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa 4% posto na 3%

-KL za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje sa 4% posto na 3%

-KL za dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike sa 5% posto na 4%.

Osim toga, RB FBiH je produžila rok otplate kredita Kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa sedam na osam godina, a obrade kreditnih zahtjeva su za sve kreditne linije snižene s jedan posto u zavisnosti od iznosa kredita i to:

-Za iznos kredita do 1.000.000 KM na 0,75 posto

-Za iznos kredita 1.000.001 KM do 3.000.000 KM na 0,50 posto

-Za iznos kredita većeg od 3.000.000 KM na 0,35 posto.

Kako bi se podrobnije informirali o kreditnim linijama, kamatnim stopama, troškovima obrade kredita kao i o tehničkim pretpostavkama u vezi pripreme dokumentacije za aplikaciju, pozivaju se svi zainteresirani gospodarstvenici s područja Hercegbosanske županije da nazoče navedenoj prezentaciji.

Prezentaciji će, uz ostale, sudjelovati predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, ministri u Vladi, dopredsjednik i član Uprave Razvojne banke F BiH, Marijan Oršulić, direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke, Borislav Trlin.