Danas je dvadesetak poljoprivrednih proizvođača potpisalo ugovore s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za korištenje dobivenog poljoprivrednog zemljišta na području Livanjskog polja.

Na natječaju koji je provela Općina Livno poljoprivrednici će koristiti 750 hektara oraničnih površina na prostoru Livanjskog polja. Prema Zakonu ugovore potpisuje resorno Ministarstvo u Vladi Hercegbosanske županije. Ugovori su potpisani na 10 godina, a financijska sredstva dobivena od zakupa raspoređuju se na način da 20% pripada županiji i 80% općini Livno.

Zakupljeno zemljište nalazi se na više lokacija Livanjskog polja.

Potpisivanju ugovora nazočili su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić i resorni ministar, Ivica Brešić koji je u ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisao ugovore.

Obraćajući se poljoprivrednicima istaknuli su kako se na ovaj način pomaže razvitku obiteljskih gospodarstva, razvoju i raznolikosti poljoprivredne proizvodnje. Naglasili su kako očekuju da će se još više oraničnih poljoprivrednih površina naći pod kulturama.
Potpisani ugovori ukazuju da se livnjaci žele i hoće baviti poljoprivrednom proizvodnjom i da je današnji čin potpisivanja ugovora novi početak u agraru.

Poljoprivrednicima je rečeno kako će resorno Ministarstvo i Vlada zajedno s drugim institucijama i višim razinama vlasti nastojati izgraditi potrebitu infrastrukturu za povećanje poljoprivredne proizvodnje za kojom se pokazuje sve veća potreba . Poslije obavljene ceremonije potpisivanja ugovora u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predsjednik Vlade i resorni ministar razmijenili su informacije s poljoprivrednicima koji su se interesirali za poticaje iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, načinu i vremenskim rokovima plaćanja korištenja zakupljenog zemljišta i drugim pitanjima koja se odnose na suvremeno zaokruživanje i razvitak ove proizvodnje na području livanjskog kraja.

U razgovoru je predloženo da se zimsko razdoblje iskoristi za sastanke resornog Ministarstva i poljoprivrednika i da se na tim sastancima iznesu problemi, potrebe i prijedlozi ratara, uvažavajući realnosti i mogućnosti s kojima zajednica raspolaže.