IMG_9910Jučer je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  Hercegbosanske županije upriličeno svečano potpisivanje pet ugovora o desetogodišnjem zakupu lovišta.

Naime, na temelju raspisanog Javnog poziva za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije kojega je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 14. ožujka 2016. godine, pet lovačkih udruga s područja Hercegbosanske županije dobilo je sportsko-gospodarska lovišta u zakup na 10 lovnih godina. Odlukom Vlade (broj 01-02-158-1/16 od 02. lipnja 2016.) su sportsko-gospodarska lovišta dodijeljena u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji su ispunjavali kriterije utvrđene u Javnom pozivu:

 

  1. Lovištu ”Zavelim”, općina Tomislavgrad, površine: 6 680 hektara, dodjeljuje se u zakup Lovačkoj udruzi “ZAVELIM” iz Roškog polja, općina Tomislavgrad
  2. Lovištu ”Kupres – Kiprovača”, općina Kupres, površine: 32 658 hektara, dodjeljuje se u zakup Lovačkoj udruzi “TETRIJEB” iz Kupresa.
  3. Lovištu ”Golija – Troglav”, općina Livno,  površine:  46 755  hektara, dodjeljuje se u zakup Lovačkoj udruzi “LIVANJSKO POLJE” iz Lištana, općina Livno.
  4. Lovištu ”Kamešnica – Krug planina”, općina Livno, površine: 46 520  hektara, dodjeljuje se u zakup Lovačkoj udruzi “CINCAR” iz Livna.
  5. Lovištu ”Staretina – Golija – Polje”, općina Glamoč, površine: 30 447 hektara, dodjeljuje se u zakup Lovačkoj udruzi “TETRIJEB” iz Glamoča.

Ukupna zakupnina po osnovu potpisanih ugovora iznosi 14.370,00 KM za tekuću lovnu godinu.IMG_9911

Na ovaj način se nakon dugogodišnje neuređenosti lovstva u Hercegbosanskoj županiji ide u pozitivnom smjeru.  Omogućuje se korisnicima lovišta dugoročno planiranje i ulaganje u gospodarenje lovištima, a ujedno i obveza uspostavljanja reda, upošljavanje do pet novih lovočuvara i implementacije Zakona o lovstvu. Nakon potpuno provedenog procesa uređivanja lovstva očekuje se ukupno i do 20 realiziranih radnih mjesta u oblasti lovstva u Hercegbosanskoj županiji.

Nažalost, četiri ponude lovačkih udruga su odbačene jer nisu ispunjavale kriterije iz Javnog poziva, dok su dvije ponude lovačkih udruga odbačene zbog niske ponuđene cijene zakupnine. Lovišta koja nisu dana na korištenje bit će dodijeljena u sljedećem razdoblju.