Nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave Uprava za ceste Hercegbosanske županije u mjesecu ožujku, 2019. godine potpisala je Ugovor o izvođenju radova redovnog (bez zimskog) održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u 2019. godini s poduzećem CESTE d.d Mostar. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 530.583,30 KM.