9iuU prostorijama općine Livno danas je između Vlade Hercegbosanske županije, Općine Livno i UNDP-a potpisan Sporazum kojim su definirane obaveze potpisnika u projektu rekonstrukcije zgrade namijenjen za Dječji vrtić inkluzivnog karaktera u kojem će boraviti djeca s poteškoćama u razvoju i djeca koja nemaju takve probleme.

Sporazum je u ime Vlade Hercegbosanske županije potpisao predsjednik Vlade, Draško Dalić, u ime općine Livno načelnik, Luka Čelan i u ime UNDP-a Dino Kabiljagić.

Spomenuti projekt rekonstrukcije zgrade nekadašnjeg zavičajnog muzeja u Livnu provodi se u sklopu UNDP-vih projekata „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji”. Potpisanim sporazumom definirano je da će  Vlada Hercegbosanske županije i Općina Livno u projektu sudjelovati sa po 60 tisuća KM, a preostali dio u iznosu od 120 tisuća KM osigurat će UNDP.