Nakon Pregovora koji su uspješno privedeni kraju danas su u zgradi MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić potpisali Sporazum sa Sindikatom djelatnika MUP-a  Hercegbosanske županije.

Ugovor je potpisan poslije održanih sastanaka između predstavnika Vlade Hercegbosanske županije, Mirovnog vijeća i predstavnika ovoga Sindikata.Ovim Sporazumom Mirovno vijeće Vlade uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije i Sindikat djelatnika MUP-a HBŽ-a utvrdili su: povećanje bruto osnovice za izračun plaća za 8% za fiskalnu 2020. godinu sa donošenjem Proračuna za 2020. godinu, a najkasnije od 1. travnja 2020. godine i produženje postojećeg i donošenje novog Kolektivnog ugovora do 31. ožujka 2020. godine i pokretanje procedure za donošenje Zakona o plaći policijskih službenika i Zakona o plaći državnih službenika i namještenika i svih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije u 2020. godini.

Nakon potpisivanja Sporazuma ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević, među ostalim, je kazao: „U zadnja 24 mjeseca povećane su plaće za 5% svim korisnicima Proračuna, a policajcima sa najnižim činovima 9,75%. Usvajanjem Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu plaće će se povećati još za 8% tako da je ukupno povećanje plaća policajcima 22,75%“, naglasio je resorni ministar i dodao: „Ovaj događaj vrlo je važan ne samo za djelatnike MUP-a Hercegbosanske županije nego za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije. Nakon dugotrajnih pregovora sa Sindikatom djelatnika MUP-a u Hercegbosanske županije koji je dobro organiziran, mi smo došli do potpisivanja Sporazuma koji je proveden u uvjetima i pod procjenom da je provediv odlučni smo sve što se nalazi u ovom Sporazumu provesti do kraja i vjerujem da će tako i biti. Zahvaljujem predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije, Ivanu Joziću i Vladi za podršku koju su nam dali da dođemo do ovoga Sporazuma“. Dodao je još resorni ministar “da su plaće još uvijek niske, ali smo na dobrom trendu da ih povećamo”.

Predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić poslije potpisanog Sporazuma je, uz ostalo izjavio: „Ovo je kompromis od onoga što smo mi tražili. Vjerujem da će se sve točke iz Sporazuma ispoštovati i kad se to dogodi moći ćemo reći da smo Sporazum odradili do kraja”.