Nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave Uprava za ceste Hercegbosanske županije je u kolovozu 2019. godine potpisala Okvirni sporazum o izvođenju radova izvanrednog održavanja i sanacije županijskih cesta.

Izvođač radova je poduzeće LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno, a vrijednost ukupnih radova održavanja i sanacije iznosi 1.584.419,85 KM.