Sudjelujući u aktivnostima planiranja EU pomoći, preko članova sektorskih radnih grupa (SRG) za pripremu IPA II pretpristupne pomoći za BIH i imenovanog člana IPA II Odbora iz Hercegbosanske županije, obavještavamo zainteresirane da je 9. prosinca 2019. godine potpisan Financijski ugovor za IPA-u 2018 čime su sredstva iz IPA-e 2018 postala operativna.  Naime, Europska komisija je usvojila godišnji akcijski paket IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu krajem 2018. godine.

Konačni usvojeni paket IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu sa pripadajućim AD-ovima je sada dostupan na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/overview-instrument-pre-accession-assistance-old/bosnia-and-herzegovina-financial-assistance-under-instrument-pre-accession-assistance-ii-ipa-ii-old_en

(Godišnji Akcioni program – https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2018_41501_41502_annual_action_programme_for_bosnia_and_herzegovina.pdf).

Također, Europska komisija usvojila je državni program pomoći IPA 2019. (Instrument for Pre-Accession Assistance) za Bosnu i Hercegovinu vrijedan 85 milijuna i 490 tisuća eura, od čega 81 milijun i 898.000 eura predstavlja sudjelovanje Europske unije.

Najveći dio sredstava u državnom programu pomoći IPA 2019. alociran je za sektor vladavine prava i osnovnih prava i iznosi 25 milijuna eura. Realizacija projekata planirana je i u oblastima: demokracija i upravljanje, okoliš, klimatske akcije i energija, promet, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

U slijedećem se razdoblju očekuje potpisivanje Financijskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske komisije, nakon čega će i ova  sredstva biti operativna. Prema odredbama Financijskog sporazuma, ugovaranje projekata u okviru državnog programa pomoći IPA 2019. treba biti okončano najkasnije tri godine od potpisivanja Sporazuma.

U centraliziranom sustavu implementacije IPA sredstava koji se provodi u BiH, u ime domaćih institucija korisnica, provođenje postupaka nabavki, ugovaranja projekata i isplate obavlja Delegacija Europske unije u BiH.

Za sve dodatne informacije o uključenosti i dostupnosti sredstava IPA II instrumenta, trenutnim aktivnostima na programiranju višedržavne IPA 2020 i daljem procesu usvajanja Financijskog ugovora za IPA 2019, za zainteresirane iz Hercegbosanske županije stojimo na raspolaganju, kontakt mail: sektor.razvoj@vladahbz.com.  Također, više informacija možete naći i na web stranici direkcije za europske integracije BiH www.dei.gov.ba.