Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan najavljeni sastanak na temu „Realizacija Odluke Vlade Hercegbosanske županije o uključenju JP RU Tušnica u sustav JP Elektroprivreda HZ HB“.
Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković i ministrica gospodarstva Anka Papak – Dodik, generalni direktor JP Elektropirvreda HZ HB Nikola Krešić sa svojim suradnicima Robertom Križanom i Tomom Vukojom, te direktor RU Tušnica Niko Knez sa suradnicima.

Naime, nakon Zahtjeva JP RU „Tušnica“ za sprovođenje postupka prijenosa udjela državnog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ na JP Elektroprivreda HZ HB, donošenja Odluke Skupštine Hercegbosanske županije o prijenosu udjela društvenog kapitala na Vladu FBiH, te Zaključka Vlade Federacije kojim se obvezuje JP Elektroprivreda HZ HB da preuzme RU Tušnica, danas je na sastanku dogovoreno poduzimanje konkretnih aktivnosti glede realizacije spomenutih Odluka i Zaključka.

Predstavnici JP Elektroprivreda HZ HB iskazali su spremnost u rješavanju problema JP RU Tušnica, te zatražili od rukovodstva istog da se u roku od 15 dana dostavi sva relevantna dokumentaciju, kako bi u skladu s zakonskim i podzakonskim procedurama pokušali iznaći rješenje problema za navedeno javno poduzeće.

Dogovoreno je da će rukovodstvo rudnika u spomenutom periodu dostaviti svoj Plan i program rada kako bi rukovodna tijela JP Elektorprivreda HZ HB taj program pokušali ugraditi u vlastiti Plan i program rada za 2014. godinu.
Obje strane su suglasne da bi donašanje ovakvoga Plana i programa rada RU Tušnica i realizacija istog bio samo kratkoročno rješenje u prevazilaženju ove teške situacije u kojoj se rudnik trenutno nalazi, te da dugoročno rudnik nema perspektivu bez izgradnje termoelektrane Kongora ili Čelebić, o čemu je također danas bilo govora.

Predsjednik Branko Ivković istaknuo je da će Vlada Hercegbosanske županije, sukladno Zakonu o financijskoj konsolidaciji rudnika u F BiH, preuzeti obvezu izmirenja zaostalih doprinosa za zdravstveno osiguranje i neuposlene djelatnike RU Tušnica, dok će Vlada F BiH preuzete obveze izmirenja potraživanja za mirovinsko osiguranje.

Novi sastanak, s konkretnim mjerama, najavljen je u roku od 15 dana.