Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2018. godine je dobra osnova za izradu županijskih proračuna u slijedeće 3 godine. Taj bitni Dokument obuhvaća sve segmente razvoja županije i rađen je na temelju ekonomskih i financijskih pokazatelja županije, Federacije BiH i šire. Treba pohvaliti sve koji su radili u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije za iznimno dobro urađen posao. To je danas istaknuto na sjednici Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je spomenuti Dokument razmatran. U tom kontekstu Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2018. godine.

Dokument okvirnog proračuna podijeljen je u 6 poglavlja: Uvod u Dokument okvirnog proračuna za navedeno razdoblje, Srednjoročnu makroekonomsku prognozu, Srednjoročnu  fiskalnu strategiju, Upravljanje potrošnjom javnog sektora, Strategiju upravljanja javnim dugom i Projekciju prihoda i rashoda proračuna općina i fondova Hercegbosanske županije u vremenu od 2016-2018. godine.

U raspravi je naglašeno kako županija mora imati veće ovlasti u kreiranju razvoja gospodarstva u čemu veliku ulogu mora imati izrada Strategije razvoja Hercegbosanske županije i Prostornog plana županije. Procjenjuje se u tom Dokumentu kako će Hercegbosanska županija imati u 2016. godini porast ukupnog prihoda za 3,68% u odnosu na 2015. godinu. Očekuje se kako će ukupni prihodi županije u 2017. i 2018. godini porasti za oko 1.000.000,00 (milijun) KM u usporedbi sa 2016. godinom.

Članovi Vlade Hercegbosanske županije na sjednici razmatrali su i usvojili Izvješće o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla. Vlada je donijela Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za davanje prijedloga za utvrđivanje granica i redefiniranje zona zaštite Livanjskog polja po Ramsarskoj konvenciji i svih aktivnosti oko korištenja močvarnih područja u skladu s principom održivog razvoja.

Ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević podnio je na sjednici Informaciju o stanju sigurnosti za prvo polugodište 2015. godine na području Hercegbosanske županije. U iscrpnoj Informaciji, tijekom prvog polugodišta tekuće godine u oblasti Javnog reda i mira na području županije u odnosu na isto razdoblje 2014. godine evidentirano je smanjenje broja prekršaja za 38,58%. U oblasti općeg kriminaliteta u istom usporednom razdoblju bilježi se smanjenje za 21,65%. Broj prometnih nezgoda u prvom polugodištu ove u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećan je za 2,45%. Najveći broj prometnih nezgoda 121 evidentirana je na području općine Livno, zatim općine Tomislavgrad 110, a najmanji broj samo 5 na području općine Bosansko Grahovo.

U oblasti kriminaliteta u prvom polugodištu tekuće godine stanje je bilo povoljnije nego u istom razdoblju 2014. godine i zabilježen je 8,37% manji broj kaznenih djela. Sveukupna otkrivenost je dosta visoka i iznosi 72,15%. Najteža kaznena djela su evidentirana u veoma malom broju slučajeva i nije bilo na području Hercegbosanske županije u prvih 6 mjeseci ove godine terorizma i silovanja. Članovi Vlade zanimali su se i za druge bitne činjenice o čemu ih je ministar MUP-a Hercegbosanske županije detaljno i analitički informirao. MUP Hercegbosanske županije stanje sigurnosti u prvom polugodištu 2015. godine ocjenjuje stabilnim i zadovoljavajućim, i u toj oblasti može se reći da Hercegbosanska županija po sigurnosti spada u sam vrh na razini Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju rasprave o Informaciji Vlada je donijela Zaključak u kojem se: „ Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije daje potpora na otkrivanju nezakonitih radnji i njihovih počinitelja iz oblasti sigurnosti prometa na cestama, javnog reda i mira, kriminaliteta posebice prema nezakonitim radnjama u kojima sudjeluju ili su počinjena na štetu mlađih osoba pri čemu se mora osobita pozornost, u svojim aktivnostima, usmjeriti na negativnosti u zajednici kao što su alkohol, kocka i droga.“

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10,000.00 KM Dječjem vrtiću „Leptirići“ iz Glamoča u svrhu pomoći za rad ove ustanove. Sredstva će se osigurati iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu