Pedagoški standardi i normativi omogućuju ostvarivanje prosvjetne politike. Njihovim donošenjem lakše se verificiraju diplome i temeljni su dokument za reorganizaciju školske mreže i podizanja kvalitete obrazovanja. Rečeno je to danas na sjednici Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je jednoglasno podržan Prednacrt Pedagoških standarda i normativa za srednje škole i Prednacrt Pedagoških standarda i normativa osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Prednacrt je rađen analitično i temeljito. U zadnji deset godina urađena je analiza rođene i upisane djece i broja učenika koji pohađaju škole, kao i broj i struktura prosvjetnog kadra.

Hercegbosanska županija jedina je u Bosni i Hercegovini koja još uvijek nema Pedagoške standarde osnovnog i srednjeg obrazovanja. Članovi Vlade dali su potporu radnim grupama koje su radile Prednacrt Pedagoških standarda i normativa za srednje škole i Prednacrt Pedagoških standarda i normativa osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije,  Draško Dalić zahvalio je radnim grupama na dobro urađenom Prednacrtu, odnosno radnoj verziji najbitnijih dokumenata srednjeg i osnovnog obrazovanja. Prema proceduri uslijedit će javna rasprava o Pedagoškim standardima i normativima srednjeg i osnovnog obrazovanja.

Na sjednici Vlade razmatrano je i Izvješće o izvršavanju plana Proračuna Hercegbosanske županije u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine. Ovo Izvješće bit će upućeno u skupštinsku proceduru. Donijeta je i Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Donesena je i Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u iznosu od 30.000,00 KM koja su planirana u ovoj godini za Kapitalne potpore osnovnim školama u Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije.

Donesene su i odluke o odobravanju financijskih sredstava „Bistrica“ Livno u iznosu od 1.000,00 KM iz tekuće pričuve kao i udruženju Merhamet u iznosu od 5.000,00 KM također iz tekuće pričuve. Prema donesenoj Odluci iz tekuće pričuve odobreno je 15.542,85 KM za pokriće razlike uplaćenog i planiranog iznosa  razlike u plaćama pripravnika. Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske županije iz tekuće pričuve bit će osigurano 1.500,00 KM, a sve na temelju podnesenog zahtjeva i donesene  Odluke na sjednici o odobravanju financijskih sredstava tom sindikatu. Članovi Vlade Hercegbosanske županije donijeli su i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Odobrena sredstva u proračunu za 2015. godinu za grant športa iznose 180.000,00 KM i to: posebni dio153.000,00 KM i opći dio 27.000,00 KM . Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije uradit će dinamiku raspodjele sredstava po mjesecima i o utrošenim sredstvima Vladu i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije izvješćivat će sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Za Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za šport u 2015. godini bilo je imenovano povjerenstvo koje je Vladi Hercegbosanske županije podnijelo Izvješće o provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u oblasti športa u ovoj godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o sufinanciranju projekta „Zeleni održivi razvoj“ čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti u Javnoj ustanovi  Inkluzivni vrtić Livno. Ukupni procijenjeni Proračun planiran za mjere povećanja energetske učinkovitosti na objektu te javne ustanove iznosi 240.000,00 KM. Od tog iznosa Vlada Hercegbosanske županije osigurat će 60.000,00 KM općina Livno 60.000,00 KM i UNDP 120.000,00 KM. Sredstva za sufinanciranje projekta iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2015. godinu, a bit će transferirana iz sredstava „Potpora nižim razinama vlasti“.