Jutros je Županijski stožer Civilne zaštite priopćio da su sve magistralne ceste u Hercegbosanskoj županiji otvorene te da se promet na svim dionicama i dalje odvija otežano.

Prema riječima načelnika Županijskog stožera Civilne zaštite Hercegbosanske županije Frane Laštre, sva raspoloživa mehanizacija je i dalje angažirana na raščišćavanju i proširivanju magistralnih putova te da probleme uzrokuje jedino vjetar koji puše na pojedinim dijelovima dionica i stvara nove snježne nanose.

Od regionalnih cesta za promet je još uvijek zatvorena dionica Mokronoge – Ravno.

Kad su u pitanju lokalne prometnice stanje u pojedinim općinama nije se znatnije promijenilo u odnosu na zadnje izvješće. Naime, još uvijek je veliki broj naselja u općinama Bosansko Grahovo, Kupres i Glamoč odsječeno od svojih središta dok je situacija u Livnu, Tomislavgradu i Drvaru znatno bolja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o davanju 17.000 litara lož ulja iz Federalnih robnih rezervi Hercegbosanskoj županiji na trajno korištenje, a Vlada Županije će donirano ulje kasnije, adekvatno potrebama, rasporediti po općinama.