Danas je u Livnu upriličeno svečano otvorenje Centra za informiranje, savjetovanje i obuku (CISO) u okviru Županijskog Zavoda za upošljavanje.
Riječ je o Programu zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini koji se provodi u okviru aktivnosti MDGF programa u suradnji sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje i Županijskim Zavodom za upošljavanje Livno. U sklopu ovog Programa tijekom 2012. godine više od tisuću neuposlenih mladih osoba starosne dobi do 30 godina dobit će informacije o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima upošljavanja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu, pristupu internetu u cilju traženja posla, individualnom savjetovanju i radu u grupama. U tijeku prve godine rada CISO-o Centra grupno savjetovanje biti će organizirano za 300 mladih osoba, dok će informatičke obuke i učenje engleskog jezika biti omogućeno za 100 osoba koje spadaju u kategoriju teško upošljivih. Ovaj Program financira španjolski Fond za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva (MDG-F) u sklopu tematskog okvira zapošljavanja mladih i migracija.
Čast otvorenja CISO centra pripala je predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljku Rimcu i načelniku općine Livno Luki Čelanu.  Nazočnima su se obratili i Anto Omazić – ravnatelj Županijskog zavoda za upošljavanje Livno, Erol Mujanović – nacionalni menadžer i koordinator YERP-a, Miralem Šarić – direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje te Darko Horvat – ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.