Općinski sud Livno odjeljenje Drvar preselio je u novu obnovljenu zgradu u Drvaru.Vlada Hercegbosanske županije u posljednjih šest godina u obnovu zgrade u Drvaru uložila je oko 130 000 KM. Ministar Materić je izjavio da je do sada obnovljeno oko 80% zgrada u kojima su smješteni pravosudni organi na području Hercegbosanske županije, a preostali dio obnavljat će se ovisno od financijskih sredstava. Ministar je dodao da u novim prostorijama konačno postoje uvjeti za normalno funkcioniranje suda u Drvaru koji je do preseljenja u novu zgradu funkcionirao u iznajmljenim i neuvjetnim prostorijama.