U organizaciji Vlade Hercegbosanske županije i OESS-a u Bosni i Hercegovini u četvrtak 7. prosinca 2017. godine u Hotelu BM u Livnu održan je okrugli stol o suradnji između predstavnika medija i Tima za borbu protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji.

Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, Adis Čoban predstavio je Strategiju za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije od 2016. – 2019. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016. – 2019. godine.

Predstavnici medija upoznati su s aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, preprekama s kojima se suočavaju, dostignućima i planovima za budući rad, kao i definicijama o suradnji između predstavnika medija i Tima za borbu protiv korupcije.

Na sastanku je zaključeno da će se relevantni dokumenti za borbu protiv korupcije ( Strategija i  Akcijski plan) upućivati svim medijima kako bi mogli pratiti predmetnu problematiku te je potrebno s medijima održavati redovite tromjesečne sastanke. Također na zahtjev medija, jedan je od zaključaka, organizirat će se i aktivnosti informativnog karaktera da bi se što više aktualizirala prevencija borbe protiv korupcije u cilju informiranja javnosti i veće transparentnosti rada javnih institucija.