Dana 09.12.2014. godine u prostorijama MUP-a Hercegbosanske županije održana je prva sjednica Vijeća za sigurnost prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji.

Naime, donošenjem županijskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te davanjem suglasnosti od strane Vlade Hercegbosanske županije na Pravilnik o Vijeću za sigurnost prometa na cestama i imenovanjem članova Vijeća stvoreni su svi preduvjeti da ovo Vijeće može započne nesmetano raditi i donositi bitne dokumente. Važno je napomenuti da je ovakvo stručno tijelo inicirano za osnivanje od strane MUP-a Hercegbosanske županije, prvo u Federaciji BiH.

Djelokrug rada Vijeća propisan je Pravilnikom o Vijeću za sigurnost prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji, a među ostalim, Vijeće daje mišljenje na Strategiju sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji, sudjeluje u pripremi politika, strateških, planskih i programskih dokumenata iz oblasti sigurnosti prometa na cestama, koordinira aktivnosti potrebne za njihovu realizaciju i prati realizaciju, u skladu sa Zakonom i na osnovu zakona donesenim propisima, predlaže nadležnim tijelima i organizacijama mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti, s ciljem unaprijeđenja sigurnosti prometa  na cestama, te sudjeluje u aktivnostima koje se provode s ciljem obrazovanja i informiranja javnosti i podizanja svijesti javnosti o značaju sigurnosti prometa  na cestama, kao i u drugim aktivnostima i akcijama koje se provode s ciljem prevencije i unaprijeđenja sigurnosti prometa  na cestama.

U budućem radu Vijeća svu organizacijsku, tehničku i administrativnu podršku radu pružati će Ministarstvo unutarnjih poslova.