Danas je u restoranu Bacchus (PTC Forum) u Livnu održana prezentacija Projekta solarnih parkova na području Hercegbosanske županije tvrtke Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG i tvrtke Hareon Solar Tehnology.

Ova prezentacija održana je s ciljem da se svim relevantnim akterima u provedbi ovog Projekta predstave osnovni razlozi za ulaganje u solarnu energiju u općini Livno i na području Hercegbosanske županije.
Dr. Jochen Wondracek, direktor tvrtke Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, prisutnima se zahvalio na njihovom dolasku, uveo ih u prezentaciju rekavši kako su razlozi za ulaganje u ovo područje, a posebno područje općine Livno, mnogobrojni.

Prije svega je mislio na obnovljive izvore energije, kojim ova općina i županija raspolaže, zemljopisni položaj, te lokaciju i blizinu priključka na električnu mrežu za Hrvatsku, koja uskoro ulazi u Europsku uniju.
Ministrica gospodarstva Hercegbosanske županije Anka Papak-Dodig pozdravila je cijeli Projekt rekavši kako joj je drago što je prepoznat potencijal koji posjeduje ova županija i da će učiniti sve što je u njenoj moći da Projekt solarnih parkova u cijelosti zaživi.

Dopredsjednik tvrtke Hareon Solar Tehnology, gospodin Ray Wilson, rekao je kako bi se cijeli Projekt mogao realizirati u roku dvije godine, a ako se ukaže potreba i prije jer su sredstva u cijelosti osigurana od strane kineske razvojne banke.