Dana 11.03.2015. godine u prostorijama MUP-a Hercegbosanske županije održana je druga  sjednica Vijeća za sigurnost prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji.

Na sjednici Vijeća usvojen je zapisnik s prve konstituirajuće sjednice Vijeća, te je razmatran i usvojen Poslovnik o radu Vijeća za sigurnost prometa u Hercegbosanskoj županiji.

Razmatrana je i Strategija o sigurnosti prometa u Hercegbosanskoj Županji za vremenski period od 2015-2020. godine, a sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji, te je donesen zaključak kojim se članovima Vijeća nalaže da dostave u pismenoj formi svoje prijedloge i sugestije na nacrt Strategije kako bi se na idućoj sjednici na tekst Strategije moglo dati mišljenje i kako bi ista mogla biti upućena u daljnju proceduru na usvajanje ka Vladi i Skupštini Hercegbosanske županije.