Vlada je danas, na svojoj 15. sjednici, usvojila prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u iznosu od oko 75 mil. KM. Nakon sjednice Skupštine Hercegbosanske županije, održane 30. travnja 2014. godine u Tomislavgradu i niza amandmana pojedinih članov Skupštine na nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu, Vlada je iste uvažila i uvrstila u nacrt, kao takvog ga danas usvojila te u formi prijedloga uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Isto tako, nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu je usvojen i u formi prijedloga upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je  donijela Odluku o prihvaćanju Preporuke Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta.
U Preporuci Povjerenstva stoji da se poništi otvoreni postupak kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije i da se da suglasnost Ugovornom organu za pristupanje pregovaračkom postupku bez objave obavijesti i s korekcijom uvjeta danih u Tenderskog dokumentaciji.