Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak na temu: „Neizmirene obveze županijskih proračunskih korisnika proizašle iz prethodnog razdoblja“. Naime, na posljednjoj  sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 1. prosinca ove godine donesena je Odluka da se suficit ostvaren u 2010. godini u iznosu od 3.749.941. KM koristi za pokriće neuplaćenih doprinosa  za mirovinsko-invalidsko osiguranje te je iz tog razloga održan ovaj sastanak. Na sastanku su nazočili: predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac, Jakov Ursa savjetnik predsjednika Vlade za financije, Darinko Mihaljević – direktor Županijske administrativne službe FZ MIO-PIO, Ivica Mišić – rukovoditelj Županijske Porezne uprave FBiH, Božo Šuker – šef  ispostave PU FBiH, Darko Horvat – ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Slavko Matairć – ministar pravosuđa i uprave HBŽ, Gordana Cikojević – ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Filip Zrno – ministar unutarnjih poslova HBŽ te Mara Sučić – pomoćnik ministra u resornom ministarstvu financija Hercegbosanske županije.
Cilj sastanka je bio da se iznađe način na koji će se ustvrditi stvarno stanje duga proisteklog iz perioda kada nisu izvršene uplate korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije te da se nađe pravi modus otplate ovih dugovanja nastalih u tom periodu.
Slijedom toga doneseni su slijedeći zaključci:  
– da će Vlada na slijedećoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva financija Hercegbosanske županije,  imenovati Povjerenstvo za utvrđivanje stvarnog stanja duga;
 – da će svi korisnici Proračuna Hercegbosanske županije do 20.12. dostaviti obrazac M8 na temelju kojeg bi se utvrdilo stvarno stanje manje uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje po svakom osiguraniku;
– da će se utvrditi stvarno stanje duga između korisnika proračuna i Županijske Porezne uprave
– te da se utvrdi struktura duga.
Po  realizaciji ovih zaključaka održat će se novi sastanak na kojem će se razgovarati o daljnjim koracima potrebnim za rješavanje ovih problema.